Human Nature Films

Maakt storytelling content met scherp oog voor cinematografie waarmee we een positieve impact op de maatschappij teweeg  brengen. Vanuit een bicultureel perspectief snijden we maatschappelijke thema’s aan die de discussie op gang brengt om de verschillen tussen mensen te overbruggen en hen dichter bij elkaar te brengen.

Contact Us
HumanNatureFilms
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32
1054 SP, Amsterdam, The Netherlands
+31 (0) 20 718 91 84
contact@humannaturefilms.com
SUBSCRIBE

Human Nature Films / #Gewoon Mensen

#Gewoon Mensen

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken hebben we een korte film gemaakt waaraan twaalf verschillende mensen met uiteenlopede achtergronden hebben meegewerkt. Het thema ‘verbinding in de samenleving’ staat centraal, verdeeld onder diverse onderwerpen: angst voor de Islam, homofobie, uitsluiting, racisme. De film werd gelanceerd tijdens de bijeenkomst “Verbinding in de Samenleving” georganiseerd door Lodewijk Asscher Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het doel om de dialoog aan te gaan en naar oplossingen te zoeken.

De verhalen in de korte film #GewoonMensen geven je een lach, een traan, ontroering, verwondering of ongeloof of woede. Het moet een kleurrijk, tijdloos naslagwerk worden dat een indringend beeld geeft van hoe de verschillende mensen in Nederland denken en acteren over de verbinding in de samenleving en hun eigen rol daarin. Verhalen die tot nadenken, debat, bewustwording en verandering aanzetten. Want die emoties, de glimlach, tranen, de strijd en lach zijn de dingen die ons allemaal verenigen. De ontbrekende verbinding maar ook de verbondenheid van mensen, de problematiek van uitsluiting en discriminatie komt zo treffend binnen.

Info
Category:

portfolio

Tags:

fotogallerij, photo gallery, portefeuille, portfolio

Date:

May 28, 2018