Jens van Tricht

Jens van Tricht

Hij is een idealist, een anarchist en een feminist. Hij gelooft in een betere wereld. En gelooft dat we ons daarvoor allemaal in moeten zetten.</p> <p>Een rechtvaardige samenleving kan niet bestaan zonder rechtvaardige genderverhoudingen - tussen mannen, vrouwen en al diegenen die zich niet thuis voelen in deze hokjes. En rechtvaardige genderverhoudingen zijn onhaalbar als mannen daar niet een actieve bijdrage aan leveren. Ik geloof dat we feminisme nodig hebben voor een betere wereld. En hij gelooft dat mannen feminisme nodig hebben voor een beter leven.</p> <p>Daarom heeft hij Emancipator opgericht, als organisatie voor mannen en emancipatie. Zodat we toe kunnen werken naar en wereld waarin iedereen zich in vrijheid, geljkheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien.