Human Nature Films

Maakt storytelling content met scherp oog voor cinematografie waarmee we een positieve impact op de maatschappij teweeg  brengen. Vanuit een bicultureel perspectief snijden we maatschappelijke thema’s aan die de discussie op gang brengt om de verschillen tussen mensen te overbruggen en hen dichter bij elkaar te brengen.

Contact Us
HumanNatureFilms
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32
1054 SP, Amsterdam, The Netherlands
+31 (0) 20 718 91 84
info@humannaturefilms.com
SUBSCRIBE

Jens van Tricht

Jens van Tricht

Hij is een idealist, een anarchist en een feminist. Hij gelooft in een betere wereld. En gelooft dat we ons daarvoor allemaal in moeten zetten.</p> <p>Een rechtvaardige samenleving kan niet bestaan zonder rechtvaardige genderverhoudingen - tussen mannen, vrouwen en al diegenen die zich niet thuis voelen in deze hokjes. En rechtvaardige genderverhoudingen zijn onhaalbar als mannen daar niet een actieve bijdrage aan leveren. Ik geloof dat we feminisme nodig hebben voor een betere wereld. En hij gelooft dat mannen feminisme nodig hebben voor een beter leven.</p> <p>Daarom heeft hij Emancipator opgericht, als organisatie voor mannen en emancipatie. Zodat we toe kunnen werken naar en wereld waarin iedereen zich in vrijheid, geljkheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien.